Общи условия

Моля, запознайте се внимателно с общите условия – те уреждат взаимоотношенията между Вас и интернет магазин https://canalissima.com

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които “Каналисима” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Георги Вълкович” № 2а, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК BG206072389, предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина canalissima.bg.

Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина, както и да получи настоящата информация като електронен документ по настоящия начин.

Можете да се свържете със служител на https://canalissima.com на телефон 0878 558 666 или на и-мейл адрес office@canalissima.com или canalissima@abv.bg

 1. РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията в онлайн магазин https://canalissima.com е задължителна за пазаруване. При извършване на онлайн поръчка клиентът е длъжен да попълни коректно данните, необходими за издаването на фактура и информация за доставка, включително валиден телефонен номер и e-mail адрес за връзка и адрес за доставка.

 1. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни, които попълвате в интернет магазин https://canalissima.com при регистрация, поръчка или изпращане до нас на контактна форма (имейл) ще бъдат използвани единствено за Вашето обслужване. Това обслужване може да се изразява в обработката на поръчки, създаване на персонализирани оферти, изпращане на информационен бюлетин (имейл) и връзка с Вас. Информацията е необходима, за да можем да се свържем с Вас, за да Ви предоставим коректна информация за статуса на поръчките Ви, срокове за доставка и възникнали казуси свързани с изпълнението им. Ние гарантираме, че тези данни няма да бъдат предоставяни противозаконно на трети лица или използвани за цели, различни от описаните в раздела за защита на личните данни.

* СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

С отбелязване на поле „Прочетох и се съгласих с Общите условия” или поле “Прочетох и се съгласих с Защита на личните данни” клиентът извършва електронно изявление с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

 1. СТОКИ

Чрез електронна поръчка от уеб сайта могат да бъдат поръчвани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в кошницата на клиента/потребителя съгласно механизма на работа на магазина. Цените на продуктите са с включен ДДС. В описанието на продуктите, които предлагаме онлайн се стараем максимално изчерпателно да описваме техническата им спецификация и всичко необходимо за тях. Описанията на продукти може да съдържат грешки, защото https://canalissima.com не е производител, а дистрибутор и описваме стоките спрямо подадената към нас информация. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки, включително, но не само, състав на продуктите, размери и други е описана от производителя на етикетите на артикулите.

 1. ЦЕНИ

Представените в онлайн магазина цени на стоки са крайни и включват ДДС и всички данъци и такси предвидени в действащото българско законодателство.  Основна валута са български лева, като клиентът доброволно може да избере друга налична валута за сайта, като цените автоматично ще се калкулират в нея. Дружеството си запазва правото без предупреждение да променя цените на стоките, предлагани в онлайн магазина.

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА НА СТОКИ

Доставката на стоки от “Каналисима” ЕООД чрез онлайн магазин https://canalissima.com става след направена поръчка за доставка на стока. В поръчката клиентът посочва адрес на доставката, информация за получателя, желан начин на заплащане, телефонен номер, имейл за връзка и се съгласява с общите условия на онлайн магазина. Всяка валидна и приета поръчка от страна на Клиента получава автоматично служебен номер и потвърждение, че е приета.

„Каналисима“ ЕООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина https://canalissima.com, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока.

Понякога след изчерпване на продукт при неговото ново зареждане на склад е възможно да има промяна на цените. Възможно е новите наличности да са с различна по-висока или по-ниска цена. Дружеството си запазва правото без предупреждение да променя цените на стоките, предлагани в онлайн магазина.

Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното изпращане и изпълнение от нас. Ако клиентът е заплатил стоките по банков път и в следствие на промяната на поръчката има суми за възстановяване, то възстановяването става по същата банкова сметка на клиента.

Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който клиентът има право да приеме или да откаже.

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТ

 

 1. Срок за доставка

Поради огромното разнообразие от продукти срокове на доставка варират от 1 до 3 дни за България (стига изделието да е налично и произведено). При международни доставки до страни част от Европейския съюз и извън него срокът на доставка зависи от континента, страната и града. Нашите партньорски куриерски компании имат различни срокове за доставка.

Куриерите извършват доставките в рамките на съответния работен ден и не можем да Ви посочим точен час на доставка. Възможно е поръчани продукти да бъдат с изчерпана наличност в складовете ни в България и да е необходим транспорт от завод или складове в Европейския съюз или трети страни. Екипът ни ще Ви информира за ориентировъчните срокове за доставка, но е възможно възникването на форсмажорни обстоятелства.

 1. Условия за доставка

Клиентът получава стоката от служител на куриерската компания с която “Каналисима” ЕООД е сключила договор. При доставка на стоката клиентът получава фактура, както и подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоката. Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока преди да попълни протокола и да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”.

 1. Форсмажорни обстоятелства

При наличие на форсмажорни обстоятелства, “Каналисима” ЕООД запазва правото си за предоговаряне на условията.

 1. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ

Начините за плащане и предплащане на стоки и услуги поръчани от онлайн магазин https://canalissima.com могат да бъдат различни за различните държави.

 1. Наложен платеж (активен само за България)

При плащане с наложен платеж клиентът заплаща дължимата сума при доставка на стоките от куриера.

 1. Банков превод

Предплащането по банков път се извършва по предоставената от “Каналисима” ЕООД фирмена сметка. Възможно е наличие на такси при междубанков превод, които са строго специфични за всяка банка. За плащания от други банки таксата за превода се поема от наредителя. Когато получим Вашето плащане, ще обработим Вашата поръчка.

 1. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Всички стоки, предлагани в сайта/онлайн магазина са със законова гаранция съгласно чл. 23 и чл. 48 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки или с удължена гаранция съгласно политиката на доставчика.

Прочетете внимателно следната информация за правата на потребителите, произтичащи от чл. 23-48 ЗПЦСЦУПС относно законовата гаранция:

Съответствие на стоките

Чл. 26. (1) Продавачът е длъжен да предостави на потребителя стоки, които отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията относно липсата на съответствие, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоките, доколкото са приложими.

(2) Разпоредбата на чл. 30 относно правата на трети страни върху стоките, в т.ч. правата на интелектуална собственост, не възпрепятстват правата на потребителите по чл. 33 относно средствата за правна защита на потребителите при липса на съответствие, с изключение на случаите, когато договорът за продажба на стоки е нищожен или унищожаем.

Чл. 27. За да съответстват на договора за продажба, стоките, когато е приложимо, трябва да отговарят на следните индивидуални изисквания:

 1. да съответстват на описанието, вида, количеството и качеството и да притежават функционалност, съвместимост, оперативна съвместимост и други характеристики, предвидени в договора;
 1. да са годни за конкретната цел, търсена от потребителя, за която потребителят е уведомил продавача най-късно в момента на сключване на договора за продажба и по отношение на която търговецът се е съгласил;
 1. да се доставят с всички принадлежности и всички указания, включително указанията за инсталиране и монтаж, предвидени в договора за продажба, и
 1. да се актуализират съгласно предвиденото в договора за продажба.

Чл. 28. (1) В допълнение към индивидуалните изисквания по чл. 27 стоките трябва да отговарят и на следните обективни изисквания за съответствие:

 1. да са годни за целите, за които обичайно се използват стоки от същия вид, като се вземат предвид, когато е приложимо, действащите разпоредби на правото на Европейския съюз и на националното право, както и на съществуващите технически стандарти, или при липсата на такива стандарти – на приложимите за съответния сектор правила за добри практики;
 1. да притежават качествата на мострата или модела, която продавачът е предоставил на разположение на потребителя преди сключването на договора, и да отговарят на описанието на тази мостра или модел, когато е приложимо;
 1. да са доставени със съответните принадлежности, включително опаковката и указанията за инсталиране или други указания, които потребителят може разумно да очаква да получи, когато е приложимо, и
 1. да са в количество и да притежават качествата и другите характеристики, включително по отношение на трайност, функционалност, съвместимост и безопасност, които са обичайни за стоки от същия вид и които потребителят може разумно да очаква предвид естеството на стоките и като се вземат предвид всички публични изявления, направени от продавача или от други лица на предходен етап от веригата от сделки или направени от името на продавача или от името на тези лица, включително производителя, съдържащи се например в рекламата или в етикета.

(2) Продавачът не е обвързан с публичните изявления, посочени в ал. 1, т. 4, ако докаже, че:

 1. не е знаел и не е можело разумно да се очаква да знае за съответното публично изявление;
 1. към момента на сключване на договора публичното изявление е било коригирано по същия начин, по който е било направено, или по подобен начин, или
 1. решението за купуване на стоките не е можело да бъде повлияно от публичното изявление.

(3) За стоките, съдържащи цифрови елементи, продавачът предприема необходимите действия за информиране и предоставяне на потребителя на актуализации, включително актуализации във връзка със сигурността, необходими за запазване съответствието на тези стоки в рамките на периода от време:

 1. през който потребителят може разумно да очаква, като се вземат предвид видът и целта, за която са предназначени стоките и цифровите елементи, и като се имат предвид обстоятелствата и естеството на договора, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, или
 1. посочен в чл. 31, ал. 3 и 4, в зависимост от случая, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време.

(4) Когато потребителят не инсталира в разумен срок актуализациите, предоставени от търговеца съгласно ал. 3, продавачът не отговаря за евентуално несъответствие, произтичащо единствено от неинсталиране на съответната актуализация, при условие че:

 1. продавачът е уведомил потребителя за наличието на актуализацията и за последиците за потребителя, в случай че не я инсталира, и
 1. липсата на инсталиране или неправилното инсталиране на актуализацията от страна на потребителя не се дължи на пропуски в указанията за инсталиране, предоставени на потребителя.

(5) Счита се, че няма липса на съответствие по смисъла на ал. 1 и 3, ако в момента на сключване на договора за продажба потребителят е бил изрично уведомен, че определена характеристика на стоките се отклонява от обективните изисквания за съответствие по ал. 1 и 3 и с изрично и отделно изявление е приел това отклонение при сключване на договора за продажба.

Чл. 29. Всяко несъответствие, произтичащо от неправилното инсталиране на стоките, се счита за несъответствие на стоките, когато:

 1. инсталирането съставлява неразделна част от договора за продажба и е извършено от продавача или от лице, за чиито действия продавачът отговаря, или
 1. инсталирането на стоките е трябвало да бъде извършено от потребителя и е извършено от него, а неправилното инсталиране се дължи на пропуски в указанията за инсталиране, предоставени от продавача, или в случаите на стоки, съдържащи цифрови елементи, предоставени от продавача или от доставчика на цифровото съдържание или цифровата услуга.

Чл. 30. Когато поради ограничение, произтичащо от нарушение на правата на трети лица, в т.ч. нарушение на права върху интелектуална собственост, се възпрепятства или ограничава използването на стоките, съгласно индивидуалните и обективните изисквания за съответствие, потребителят има право на предвидените в чл. 33 средства за правна защита при несъответствие на стоката, с изключение на случаите, когато договорът за продажба на стоки е нищожен или унищожаем.

Чл. 31. (1) Продавачът отговаря за всяко несъответствие на стоката, което съществува в момента на доставяне на стоката и което се появи в рамките на две години, считано от този момент.

(2) При стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на физическите и цифровите елементи на стоката, която възникне или се появи в рамките на две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга. Разпоредбата на чл. 28, ал. 3, т. 1 не възпрепятства прилагането на ал. 1 по отношение на стоките, съдържащи цифрови елементи.

(3) При стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга в рамките на определен период от време, продавачът отговаря също и за всяка липса на съответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга, което възникне или се появи в рамките на две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга.

(4) При стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга за срок, по-дълъг от две години, продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга, която възникне или се появи в рамките на периода от време, през който цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да бъде предоставено/предоставена, съгласно договора за продажба.

Чл. 32. (1) Всяко несъответствие, което се появи до една година след доставянето на стоките, се счита, че е съществувало при доставянето им, освен ако не се докаже противното, или ако тази презумпция е несъвместима с естеството на стоките или с естеството на несъответствието.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и за стоките, съдържащи цифрови елементи.

(3) При стоки, съдържащи цифрови елементи, и когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга в рамките на определен период от време, тежестта на доказване за това дали цифровото съдържание или цифровата услуга са отговаряли на изискванията за съответствие, в рамките на срока по чл. 31, ал. 3 или 4 се носи от продавача за несъответствие, което се появи в рамките на този срок.

Раздел III

Средства за защита на потребителите. Право на регресен иск

Чл. 33. (1) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:

 1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;
 1. да получи пропорционално намаляване на цената;
 1. да развали договора.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

 1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;
 1. значимостта на несъответствието, и
 1. възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.

(3) Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези по ал. 2, т. 1 и 2.

(4) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

 1. продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 34, ал. 3 и ал. 4 или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 3;
 1. появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31;
 1. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или
 1. продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

(5) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача.

(6) Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато продавачът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

Чл. 34. (1) Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(2) За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(3) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, потребителят предоставя стоките на разположение на продавача. При замяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.

(4) Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на продавача да ремонтира или да замени стоките включва демонтирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите за демонтиране и инсталиране на стоките.

(5) Потребителят не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки за времето преди тяхната замяна.

Чл. 35. Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.

Чл. 36. (1) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до продавача, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба.

(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл. 33, потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.

(3) Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на продавача.

(4) Продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача. Продавачът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

Чл. 37. (1) Потребителят може да упражни правата си по този раздел, както следва:

 1. за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката;
 1. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга или в рамките на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2, без да се възпрепятства прилагането на чл. 28, ал. 3, т. 1;
 1. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;
 1. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителят може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с други срокове за предявяване на иск, различни от тези по ал. 1.

Чл. 38. Продавачът, който отговаря за несъответствие на стоките, дължащо се на действие или бездействие, включително на пропуск да се предоставят актуализации на стоки, съдържащи цифрови елементи, от страна на лице на предходен етап от веригата от търговски сделки, има право на иск за обезщетение за претърпени вреди срещу лицето или лицата, които са причинили несъответствието.

Раздел IV

Търговска гаранция на стоките

Чл. 39. (1) Търговската гаранция обвързва този, който я предоставя, съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в свързаната с него реклама, налична преди или по време на сключване на договора.

(2) Когато производител предоставя на потребителя търговска гаранция за трайност на някои стоки за определен период от време, производителят отговаря пряко пред потребителя през целия срок на търговската гаранция за трайност на стоките, по отношение на ремонта или замяната на стоките, съгласно чл. 34. Производителят може да предостави на потребителя по-благоприятни условия в заявлението за предоставяне на търговска гаранция за трайност.

(3) Когато условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция, са по-малко благоприятни за потребителя в сравнение с тези в свързаната с него реклама, търговската гаранция е задължителна за лицето, което я предоставя, съгласно условията, предвидени в рекламата относно търговската гаранция, с изключение на случаите, когато преди сключването на договора рекламата за търговската гаранция е била коригирана по същия начин като този, по който е била направена, или по подобен начин.

Чл. 40. (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция се предоставя на потребителя на траен носител най-късно при доставянето на стоките.

(2) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция включва следната информация:

 1. ясно посочване, че при несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него, и че търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя;
 1. името и адреса на лицето, предоставящо търговската гаранция;
 1. процедурата, която потребителят трябва да спази, за да получи изпълнението на търговската гаранция;
 1. посочване на стоките, за които се прилага търговската гаранция, и
 1. условията на търговската гаранция.

(3) Информацията по ал. 2 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.

(4) Неспазването на някои от изискванията на ал. 2 и 3 не засяга обвързващия характер на търговската гаранция за лицето, предоставило гаранцията, и потребителят може да се позове на нея и да претендира за изпълнение на посоченото в заявлението за предоставяне на търговска гаранция.

Глава четвърта

РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 41. Потребителят има право да предяви рекламация за:

 1. непредоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга съгласно чл. 16;
 1. несъответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга съгласно чл. 17 и 18 за привеждане на цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие;
 1. несъответствие на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, съгласно чл. 33 – 36.

Чл. 42. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, независимо от това дали производителят или продавачът е предоставил търговска гаранция за тях.

(2) Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, и привеждането на стоката в съответствие се извършва чрез замяна, продавачът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

Чл. 43. (1) Рекламацията на цифрово съдържание или цифрова услуга се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице. Рекламацията на стока, в т.ч. на стока, съдържаща цифрови елементи, се предявява пред продавача или пред упълномощено от него лице.

(2) Рекламацията се подава устно или писмено.

(3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

(4) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

 1. касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането;
 1. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга или на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи;
 1. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 44. (1) Рекламацията на цифровото съдържание или цифровата услуга може да се предяви в рамките на:

 1. две години от предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато договорът предвижда еднократно предоставяне или поредица от отделни действия по предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга;
 1. периода от време, през който цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да бъдат предоставени съгласно сключения договор, когато договорът предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга в рамките на определен период от време.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за привеждане на цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие.

Чл. 45. (1) Рекламацията на стоката може да се предяви до две години, считано от доставянето на стоката.

(2) Рекламацията на стоки, съдържащи цифрови елементи, може да се предяви в рамките на:

 1. две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга;
 1. две години, считано от доставянето на стоките и започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга в рамките на определен период от време;
 1. периода от време, през който цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да бъде предоставено/предоставенa, съгласно договора за продажба, когато договорът предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за срок, по-дълъг от две години.

(3) Срокът по ал. 1 и 2 спира да тече през времето, необходимо за привеждане на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, в съответствие.

(4) Ако производителят или продавачът е предоставил търговска гаранция за стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламация по ал. 1 и 2, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция при условията, посочени в нея.

Чл. 46. Търговците, предоставящи цифрово съдържание и цифрови услуги, и продавачите на стоки, в т.ч. на стоки, съдържащи цифрови елементи, са длъжни да приемат рекламациите на потребители, ако са предявени своевременно.

Чл. 47. (1) Продавачът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощени от него лица рекламации на стоки във всяко едно от местата, посочени в ал. 3.

(2) При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра, като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

(3) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката, или на интернет сайта на продавача, на който е поръчана стоката, и на адреса на управление на продавача. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на продавача на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.

(4) Когато продавачът удовлетвори рекламацията, той издава за това акт, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.

Чл. 48. Предявяването на рекламация пред търговеца за цифровото съдържание и цифровата услуга и пред продавача за стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, не е пречка за предявяване на иск в съда.

Чрез тези общи условия потребителите и клиентите са уведомени, че “Каналисима” ЕООД е дистрибутор, а не производител на предлаганите в онлайн магазина стоки. При доставката клиентът получава гаранционна карта за закупените от него стоки ако такава е предоставена от производителя или вносителя. В гаранционния документ могат да бъдат описани: адресът и телефонният номер на оторизираните сервизи на закупените стоки, гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители, гаранционният срок на закупените стоки от потребителя/клиента. Всички продукти, предлагани във https://canalissima.com са нови в оригинални опаковки със съответния гаранционен срок определен от производителя и съгласно закона за защита на потребителите.

Какво е удължена търговска гаранция?

Удължената търговска гаранция осигурява допълнителна гаранция от една, две или повече години в сравнение със законовия гаранционен срок. Удължената търговска гаранция се предоставя съобразно политиката на производителя и се описва за всяка конкретна стока ако е налична такава удължена гаранция.

Рекламация във връзка с удължената търговска гаранция на стока не може да бъде приета ако (изрични ограничения):

 • Продуктът е лошо монтиран, зле инсталиран или лошо поддържан от потребителя;
 • Материалът е претърпял ремонти, модификации и промени от страна на потребителя;
 • Материалът е повреден от потребителя;
 • Дефектите се дължат на небрежност, неправилна употреба, неспазване на инструкциите и препоръките на продавача и производителя;
 • Продуктите се връщат счупени;
 • Повреда и дефекти, причинени от природни бедтствия, лоши климатични условия и външни аварии (неправилно сглобяване, дефектна поддръжка, необичайна употреба, удари) или от техническа намеса на трета страна, която не е включена в гаранцията;
 • Не се дължи никаква гаранция за вреди, които могат да бъдат причинени от трета страна на продадените стоки;
 1. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Клиентът има право да се откаже от договора и да върне закупена от него стока от интернет магазина https://canalissima.com в срок от 14 календарни дни от доставката. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума в 14 дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка, посочена от него в следния

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР

ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

съгласно Приложение № 6

към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До “Каналисима” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Георги Вълкович” № 2а, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК BG206072389, телефон 0878 558 666 или на и-мейл адрес office@canalissima.com

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки:

– Поръчано на ……………/получено на ………………………..

– Име на потребителя/ите: ………………………………………

– Адрес на потребителя/ите: …………………………………….

– Желая да получа обратно стойността на стоката по следната банкова сметка: …………………………………………………………………..

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

——————————————————

* Ненужното се зачертава.

Стандартния формуляр може да бъде попълнен и изпратен по ел. поща на “Каналисима” ЕООД, да бъде заведен в офиса или да бъде изпратен по пощата.

Разходите за транспорт при връщане на стока са за сметка на клиента.

Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

Клиентът има право да получи само стойността на заплатената стока, такава каквато е била при заявявката и закупуването и осчетоводена чрез касова бележка, банков документ или фактура.

Информация за потребителя относно транспорта съгласно

ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 103в. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) (1) При договори, при които търговецът изпраща стоките на потребителя, рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху потребителя в момента, в който потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.

(2) Когато потребителят е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от потребителя превозвач не е сред превозвачите, предложени от търговеца, рискът преминава върху потребителя при предаване на стоките на избрания от него превозвач. В случай на загуба или повреда потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка към превозвача.

При неизпълнение на тези условия “Каналисима” ЕООД, запазва правото си да откаже приемане на върната стока и съответно да не възстанови платената сума от Потребителя.

 1. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и общоевропейската форма за решаване на спорове ОРС  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

 1. ОГРАНИЧЕНИЯ

Потребителите нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злонамерени действия, разпространяване на вируси и други, нарушаващи или увреждащи правата или интересите на трети лица. Нямат право злонамерено да извършват поръчки от името на други лица, без тяхното съгласие. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта, с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения. Потребителите нямат право да разпространяват чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали, собственост на чуждо авторско право, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.